Φωτογραφική ορολογία

Φωτογράφηση HDR –  Υψηλής Δυναμικής Περιοχής (High Dynamic Range)

Τεχνική για να μπορεί να φωτογραφηθεί μια εικόνα με μεγάλες διαφορές στη φωτεινότητα, χωρίς όμως να χάνονται οι λεπτομέρεις από τα σκοτεινά και τα φωτεινά σημεία της φωτογραφίας.
Γίνεται η λήψη πολλών (από 2 ως 9 συνήθως) καρέ με ίδιες ακριβώς ρυθμίσεις αλλά διαφορά στη φωτεινότητα (από σκοτεινό ως φωτεινό) με την φωτογραφική μηχανή στημένη σε σταθερό σημείο (συνήθως τρίποδο) για να μην αλλάξει το κάδρο και μετέπειτα επεξεργασία των καρέ στον υπολογιστή.

Βάθος πεδίου (Depth of field)
Είναι η απόσταση όπου υπάρχει ευκρίνεια στη φωτογραφία μπροστά και πίσω από το σημείο εστίασης. Αν θολώνει σε μικρή απόσταση από το σημείο εστίασης, τότε έχουμε μικρό βάθος πεδίου, ενώ αν θολώνει σε μεγάλη απόσταση, τότε έχουμε μεγάλο βάθος πεδίου. Το βάθος πεδίου καθορίζεται από 4 παράγοντες:
1) Το διάφραγμα που θα επιλέξουμε. Όσο μεγαλύτερο το νούμερο f του διαφράγματος, τόσο μεγαλύτερο και το βάθος πεδίου, ενώ όσο μικρότερο, τόσο μικρότερο και αυτό.
2) Τα χιλιοστά (mm) του φακού. Όσο λιγότερα είναι τα χιλιοστά (πιο ευρυγώνιος φακός) τόσο μεγαλύτερο το βάθος πεδίου, ενώ όσο περισσότερα τα χιλιοστά (περισσότερο τηλεφακός) τόσο μικρότερο το βάθος πεδίου.
3) Από το πόσο μεγάλη απόσταση υπάρχει ανάμεσα στο φακό και στο σημείο εστίασης. Όσο μικρότερη η απόσταση, τόσο μικρότερο το βάθος πεδίου, όσο μεγαλύτερη, τόσο μεγαλύτερο και αυτό.
4) Από την φυσική διάσταση του αισθητήρα. Όσο πιο μεγάλο είναι το μέγεθος του αισθητήρα, τόσο μικρότερο είναι το βάθος πεδίου, ενώ όσο μικρότερο το μέγεθος του αισθητήρα, τόσο μεγαλύτερο το βάθος πεδίου.

ISO – Ευαισθησία αισθητήρα ή φιλμ
Ο αριθμός ISO είναι ένας τρόπος να μετρηθεί η φωτοευαισθησία του αισθητήρα της κάμερας (ή του φιλμ). Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός ISO, τόσο πιο ευαίσθητος είναι ο αισθητήρας (ή το φιλμ) στο φως, και αντίστροφα. Χρησιμοποιείται ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού και το ανεβάζουμε αν δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός δεν θέλουμε να βγει κουνημένη η φωτογραφία (και δεν έχουμε μαζί μας τρίποδο) ή θέλουμε να παγώσουμε την κίνηση. Αποφεύγουμε την άσκοπη αύξηση στο ISO, γιατί όσο το ανεβάζουμε, ανεβαίνει και ο ψηφιακός θόρυβος του αισθητήρα μαζί και μειώνεται η δυναμική περιοχή του.

Prev Μερικές χιουμοριστικές απόψεις για τους φωτογράφους και τη φωτογραφία….

Leave a comment